Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sağlık Yönetimi Anabilim dalı dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim sürecine paralel olarak kurulmuştur. Sağlık Yönetimi programı sağlık kurumları yönetici adayları için tasarlanmıştır ve başvuru için lisans mezunu olmanın dışında, hiçbir ön koşulu bulunmamaktadır. Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek sağlık kurumları işletmecileri yetiştirerek, yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, program, öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen ya da değişime ayak uydurabilen, yeni bilgilere ulaşan, yeni teknolojileri kullanan, girişken sağlık yöneticileri olarak yetişmesini sağlayıcı özelliktedir.

Program üç yarıyıl sürmektedir. Her yıl güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Programın öğretim dili Türkçedir.

Yrd. Doç. Dr. Uğur Kevenk
Anabilim Dalı Başkanı
e-posta : zehra.yalkent@bilgi.edu.tr
Tel: 00 (90) 212- 311 51 41